Gnosjö Rörledningsaffär AB
Järnvägsgatan 35
335 32 Gnosjö
Tel. 0370-33 22 90
info@gnosjoror.se

Expert på VVS-installationer sedan 1935.

Värm upp din fastighet med jordvärmepump.

Jordvärme

- Jordvärme tar till vara på solenergin i jorden och ger dig ett miljövänligt uppvärmningsalternativ som även kan sänka dina värmekostnader.

Effektiv uppvärmning

Jordvärme är ett effektivt uppvärmningsalternativ när du inte bor nära berg eller en sjö. Genom att gräva slingor på omkring en meters djup på din tomt kan solenergin med hjälp av en slang och köldbärarvätska överföras till din värmepump och ge dig värme inomhus och varmvatten i din kran. För att installera jordvärme behövs ingen borrning men för att få tillräckligt med överskottsvärme från marken behövs en tomtyta på cirka 250-400 kvadratmeter. Jordvärme tar hand om värme- och varmvattenbehovet för hela ditt hus.

Lägre installationskostnad

Eftersom att jordvärme inte kräver någon borrning och har det något lägre installationskostnad än bergvärme. Jordvärme har en lång livslängd och kan sänka dina värmekostnader med upp till 70 %.

Så funkar det

Här kan du se en kort film om hur jordvärme fungerar.

video på jordvärme

Offert

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på jordvärme.

luft/luftvärme IVT

Illustration:IVT Värempumpar